Oprichting Clean Music Consortium als vuist tegen Buma/Stemra

Presentatie: Kees Verhoeven (D66)

Haarlem – De druk van de politiek en de druk van de grootste beroepsorganisatie voor componisten en tekstschrijvers, de VCTN om een broodnodige reorganisatie van de Buma/Stemra af te dwingen heeft niets geholpen. Een aantal gedupeerde eisers waaronder hitartiest Rob Bolland, componist Melchior Rietveldt en muziekuitgever Peter van Wijngaarden voeren de druk nu verder op met de gisteren opgerichte Clean Music Consortium. Dit consortium moet ook jonge auteurs waarschuwen wat hen te wachten staat bij de Buma/Stemra wanneer zij zich daar inschrijven.

Alle drie de muziekmensen claimen miljoenen van de Buma/Stemra die volgens hen dure juridische uitputtingsslagen gebruiken om maar geen uitkering te hoeven doen. Volgens woordvoerder Bas Erlings wast de Buma/Stemra haar handen in onschuld en wijst alle claims van de hand.

 

Eerder in het nieuws: De Eerste Kamer heeft ingestemd een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven voor een breder en sterker toezicht op de zogeheten collectieve beheersorganisaties die zich bezighouden met de incasso, het beheer en de verdeling van vergoedingen voor bijvoorbeeld film en muziek. Ook komt er een toetsing vooraf van eenzijdige tariefstijgingen door het College van Toezicht Auteursrechten in combinatie met een individuele toetsing door de geschillencommissie of rechter achteraf. De wet treedt op 1 juli 2013 in werking.

Reactie Buma/Stemra Bas Erlings: We hebben kennis genomen van de wet. Er werd al een tijd over gesproken, en de meeste punten in de wet zijn door zelfregulering inmiddels geregeld de afgelopen jaren. Zaken als Good Governance, transparantie en extern toezicht zijn aangepakt. Buma en Sena hebben gezamenlijk Scan opgericht waardoor een gebruiker bij 1 loket een licentie kan afsluiten voor Buma, Sena en Videma rechten. Ook heeft de sector een keurmerk in gevoerd. Buma/Stemra voldoet aan de eisen daarvan en heeft het keurmerk toegekend gekregen.

Het College van Toezicht controleert nu vijf collectieve beheersorganisaties met een wettelijke taak. Dat zijn de vereniging Buma, de Stichting Exploitatie Naburige Rechten (Sena) alsmede de stichtingen De Thuiskopie, Leenrecht en Reprorecht. Straks houdt het College ook toezicht op organisaties die op vrijwillige basis gelden innen of verdelen, zoals Videma en de Stichting Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs (Norma).

De nieuwe wet schept een strak kwaliteitskader voor en zal leiden tot meer transparantie bij de activiteiten van de auteursrechtorganisaties, zodat ze beter kunnen worden gecontroleerd. Het groeiende economische belang van de sector rechtvaardigt een veel sterker onafhankelijk toezicht op de activiteiten van deze instanties, aldus Teeven.

Straks moet het College vooraf instemmen met een eenzijdige stijging van de tarieven en moeten de tarieven, de licentievoorwaarden, kortingsregelingen, de beheerskosten en nevenfuncties van de bestuurders openbaar worden gemaakt. Ook wordt het mogelijk om grenzen te stellen aan de beheerskosten van de auteursrechtorganisaties, worden topsalarissen aangepakt en mag het College zonodig een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete opleggen. Boetes kunnen oplopen tot 5% van de jaarlijkse incasso.

Ten slotte wordt voorzien in een snelle, gespecialiseerde en laagdrempelige afdoening van tariefgeschillen door de aanwijzing van een onafhankelijke Geschillencommissie auteursrecht. Bedrijven die klachten hebben over de hoogte van hun rekening kunnen daar straks terecht voor een snelle afdoening van hun bezwaren.

Met de maatregelen van de bewindsman kent straks ook de auteursrechtsector een sectorbreed en onafhankelijk kwaliteitstoezicht, met inbegrip van een concrete tarieventoetsing in het individuele geval door een Geschillencommissie.

EERDER IN HET NIEUWS: Ex-Buma-Stemra-bestuurslid Jochem Gerrits heeft de rechtszaak die hij tegen Powned aanspande, op alle punten verloren. Aanleiding hiervoor was de uitzending van Pownews van woensdagavond 30 november 2011 waarin zijn integriteit in twijfel werd getrokken. Als bestuurslid van de Buma/Stemra bood hij componist Melchior Rietveldt zijn diensten aan om het geld dat hij te goed heeft van de Buma/Stemra daadwerkelijk op zijn rekening te krijgen. 1/3 van het bedrag moest Rietveld dan wel aan hem afstaan. Buma/Stemra kan volgens hun persvoorlichter niet garanderen dat de rest van het bestuur niet corrupt is. 

Eerder oordeelde de Raad voor de Journalistiek dat Pownews onzorgvuldig had gehandeld omdat Gerrits niet om een weerwoord was gevraagd en dat hem uitspraken waren ontlokt. De rechter oordeelde dat dit in elk geval niet onrechtmatig is gebeurd.
Den Haag –Staatssecretaris Teeven van Justitie heeft aangekondigd de riante salarissen van de Buma/stemra managers in te dammen. De 2e Kamer had hierover geklaagd omdat het geld dat de muzikanten krijgen voor hun muziek alleen maar afneemt. Terwijl de klachtenstroom over de Buma/Stemra alleen maar toeneemt (zie ook onze eerdere uitzending over de Buma/Stemra) wordt het debat in de Tweede Kamer hierover constant uitgesteld. D66 kamerlid Kees Verhoeven wil dat de staatssecretaris nu ingrijpt.”Collectieve Beheersorganisaties zoals Buma/Stemra beheren rechten van muzikanten, producenten en auteurs. Vooral het slechte functioneren van Buma/Stemra komt vaak ter sprake. Van zowel muziekmakers als muziekgebruikers, zoals winkels, radiostations, discotheken en websites, krijg ik geregeld klachten. Deze klachten gaan over het bestuur, de macht van uitgevers, de omgang met auteursrechten, de onnavolgbare geldstromen en de ondoorzichtige tarieven. Het is niet duidelijk wat er met de inkomsten van auteurs en makers gebeurt. Het gaat om miljoenen euro’s waar artiesten en componisten hard voor hebben gewerkt. Dit geld moeten ze dan ook terugzien.’ aldus Kees Verhoeven. In het programma is de reactie van Buma/Stemra ook te zien. Met deze link kun je het hele gesprek beluisteren. Oordeel zelf: http://www.dumpert.nl/mediabase/mp3/fbcabc28_uncut_1_2.mp3.mp3

Meld je aan voor alle afleveringen! info@dailychanneltv.com

Professionele presentatie voor bedrijf of organisatie, mail naar:

business@dailychanneltv.com

Geplaatst op 2013.08.28 in Kunst & Cultuur, Politiek