Disclaimer

DailyChannelTV is een journalistiek en politiek onafhankelijk, nationaal en internationaal Televisiestation waar het nieuws door de hoofdpersonen zelf wordt gepresenteerd. DailyChannelTV: de 24-uursbeleving vormt de kern van het concept.

De onderwerpen worden door de redactie van te voren zorgvuldig geselecteerd op maatschappelijke relevantie en actualiteit. Na een uitgezonden item wordt aan elke andere partij de mogelijkheid geboden om een weerwoord te geven volgens het principe hoor- en wederhoor.

Wij maken degelijke High Defenition televisie, geen pop ups, geen voorreclame en gebruiken geen irritante melodietjes onder de items. DailyChannelTV maakt tevens journalistieke videoproducties in opdracht. Buitengewoon lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) DailyChannelTV werkt met een redactiestatuut waar journalistieke inhoud en promotionele inhoud duidelijk gescheiden blijven. De redactie werkt volgens journalistieke beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse en opinie. Commerciële uitingen worden uitsluitend als zodanig herkenbaar geplaatst.
DailyChannelTV biedt een speciale vorm van mediagebruik, waardoor de bekendheid van uw boodschap groter wordt. Wij zorgen ervoor dat mensen zich bewust worden van het feit dat u er bent en wat u te melden heeft.
Nu is het juiste moment om u of uw organisatie met kop en schouders te laten uitsteken boven de grote hoeveelheid simpele video’s op internet. Het is een steeds grotere uitdaging om uw publiek te bereiken.
DailyChannelTV zorgt ervoor dat uw boodschap er toe doet en door een groot publiek te zien is. Hoe meer exposure uw boodschap heeft voor de voor u ideale kijker, hoe groter de kans is dat ze dit opmerken.

Heeft u een nieuwstip? Stuur een mailtje naar: redactie@dailychanneltv.com Nieuws of vragen met een vertrouwelijk karakter worden vertrouwelijk behandeld.

De inhoud van deze site wordt met de grootst mogelijk zorg geplaatst. Wij kunnen geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de site erkennen. Aan de informatie op deze pagina’s kunnen evenmin rechten worden ontleend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de consequenties van het gebruik ervan. De presentatoren zijn zelf verantwoordelijk voor het getoonde beeldmateriaal waarvan ze na gebruik de rechten hebben overgedragen aan DCTV. Al het overige beeldmateriaal is afkomstig uit het DCTV archief of is Public Domain. Als er muziek wordt gebruikt is dit rechten vrije stock muziek waarvoor geen Buma/Stemra/Sena/Norma vergoedingen betaald hoeven te worden. DCTV is niet aansprakelijk voor de door DailyChannelTV getoonde video’s weergegeven meningen, afbeeldingen en onthullingen. Journalistieke bronnen worden beschermd. Wanneer een webcam van een bepaalde plaats alleen overzichtsbeelden maakt, zonder dat personen herkenbaar in beeld worden gebracht, vallen ze niet onder het verbod cameratoezicht.

Het format, ook wel het raamwerk genoemd, dat DailyChannelTV heeft ontwikkeld, is gedeponeerd en volgens de wet beschermd. Gebruik hiervan of het kopiëren van (delen) van dit format is onrechtmatig. Bij elke overtreding zal er van rechtswege tegen worden opgetreden.

Producenten van andere omroepen en uitgevers van printed media mogen slechts delen van de programma’s van DailyChannelTV gebruiken, wanneer daarvoor van te voren schriftelijk toestemming is verkregen van DailyChannelTV. Ook wanneer zij deze beelden van Youtube downloaden en/of embedden en laten zien. Dit geldt eveneens voor particuliere en commerciële websites. De standaardtarieven voor buitenproducenten zoals die bij Beeld en Geluid zijn vastgesteld zijn hierop van toepassing. Gebruik van foto’s van onze programma’s, ook wel screenshots of stills genoemd, worden volgens het tarief van de vereniging van fotografen in rekening gebracht bij de uploader van een internet site of programma of de uitgever van printed media (kranten, magazines, opinieweekbladen, etc.) Bronvermelding van het beeldmateriaal van DailyChannelTV is ten alle tijde verplicht. Melding van gebruikt materiaal is verplicht. Commercieel gebruik van beeldmateriaal van DailyChannelTV zoals op flyers, mokken etc. is niet toegestaan. DCTV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

DailyChannelTV is een geregistreerd Merk, gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intelectuele Eigendom.
Elke inbreuk op de naam zal publiekelijk worden aangepakt.
 

Geplaatst op 2011.06.23