Categorie: ‘Wetenschap

Vincent Icke overhandigt DVD Box “Alles voor één meisje”

 

Leiden – Afgelopen week overhandigde Vincent Icke zijn nieuwe DVD-box met 12 hoorcolleges over hoe het Heelal de mens voortbracht. Hij overhandigde de box aan drs Willem te Beest, vice voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden en aan Prof.dr. Geert de Snoo, decaan Universiteit Leiden.

Beide heren geven in deze video aan welke toegevoegde waarde dit unieke hoorcollege heeft voor de Universiteit en de wetenschap in het algemeen. Vincent Icke is hoogleraar theoretische astrofysica aan de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar kosmologie aan de Universiteit van Amsterdam, beeldend kunstenaar en publicist.
De box is te bestellen bij: clemmens@xs4all.nl, tel 0715137697 of 0622970602

Professionele presentatie voor bedrijf of organisatie, mail naar: business@dailychanneltv.com

DVD Bos AV1MWat is er nodig om een mens te maken? Een uitdijend heelal. Gebouwd uit deeltjes,
ruimte en tijd en hun subtiele mechanismen. Een honderdmiljardste van een
seconde na het begin van ruimte en tijd ontstond waterstof, maar pas na een half
miljard jaar klonterde die samen om sterren te vormen. Daaruit kwam sterrenstof:
koolstof, stikstof en alle andere elementen waardoor wij leven. Bijna vijf miljard
jaar later was de mense voldoende ver geëvolueerd om een paar van die kosmische
mechanismen te doorgronden. En zie: alle eigenschappen van deeltjes-ruimte-tijd,
en al hun wonderlijke wisselwerkingen, blijken nodig te zijn voor ons leven.
Dus komen verdere vragen op: wat weten we nog niet? Is er leven buiten de Aarde
en hoe zou dat er uit kunnen zien?

 

Oerknal nog dichterbij

 

Presentatie: Vincent Icke

Cambridge Massachusetts/Leiden – Met een telescoop op de Zuidpool hebben Amerikaanse sterrenkundigen zwaartekrachtgolven waargenomen die een aanwijzing leveren dat het heelal na de oersprong razendsnel is uitgedijd.

Hoogleraar theoretische sterrenkunde Vincent Icke is enthousiast over deze waarnemingen. “We zochten er al tientallen jaren naar. We kijken nu extreem ver terug in de tijd, tot vlak bij het begin van het Heelal. We denken dat die trillingen zijn opgewekt door het ontstaan van elementaire deeltjes. Als dat zo is, dan hebben we nu voor het eerst zicht op het ontstaan van deeltjes, ruimte en tijd: daaruit is ons Heelal gebouwd. Het is alsof je Rembrandt geboren ziet worden, en kunt horen hoe hij zijn eerste geluidjes maakt”. In deze aflevering legt Vincent Icke uit wat het belang is van deze nieuwste gegevens over ons heelal. “Uitkijken in de ruimte is terugkijken in de tijd”.

Een eerste weergave van de zwaartekrachtgolven als bewijs voor de Big Bang, de enorme explosie aan het begin van ruimte en tijd.

Een eerste weergave van de zwaartekrachtgolven
als bewijs voor de Big Bang, de enorme explosie aan het begin van ruimte en tijd.

Professionele presentatie voor bedrijf of organisatie, mail naar: business@dailychanneltv.com

 

Geplaatst op 2014.03.20 in DailyScience, Wetenschap

Overheid in 33 jaar 100.000.000.000 euro te duur uit

 

Presentatie: Prof. dr. Bert van Wee (TU Delft)

Delft – In 33 jaar zijn er bij de overheid kostenoverschrijdingen gemaakt van in totaal 100 miljard euro. Dit is de schrikbarende balans die Prof.dr. Bert van Wee (TU Delft) opmaakte aan de hand van officiële rapporten en uit onderzoek van zijn promovenda Chantal Cantarelli.
De hoogleraar legt uit dat de kostenoverschrijdingen 4 extra kostenposten met zich meebrengen: oplopende kosten, nog voordat er een besluit is genomen, renteverliezen door vertragingen, projecten worden minder gebruikt dan werd voorgesteld en ten vierde: renteverliezen door de extra kosten, er moet extra geld geleend worden. Toch doet Nederland het beter dan wat wereldwijd het geval is. Van Wee vindt het opmerkelijk dat ervaringen uit het verleden geen betere kostenschattingen opleveren. Toch slagen belangengroepen er steeds weer in om willens en wetens de kosten te rooskleurig voor te stellen en daarmee de kans te vergroten op een positief besluit.
In dit programma rekent Prof. dr. Van Wee u voor hoe hij aan deze onthutsende cijfers is gekomen.

Professionele presentatie voor bedrijf of organisatie, mail naar: business@dailychanneltv.com

Geplaatst op 2013.06.22 in DailyDenHaag, DailyEconomics, DailyFinancials, Wetenschap

Laatste officiële daad van Beatrix als Koningin: de opening van de Huygenstentoonstelling

 

Reportage vanuit de Grote Kerk in Den Haag
Beatrix vlak voor haar laatste openingsdaad als koningin.

Beatrix vlak voor haar laatste openingsdaad als koningin.

Den Haag – Een compleet verslag van de laatste officiële handeling van Koningin Beatrix op woensdag 24 april 2013. Het werd de opening van de tentoonstelling over Constantijn en Christiaan Huygens in de Grote Kerk in Den Haag. “Het maakt ons trots” aldus presentator Hans Goedkoop. Verdere gasten in het programma zijn: Hoogleraar Maarten Prak, kunsthistorica Inge broekman, Sybilla Dekker, organist Aarnoud de Groen, DJ Erik Arbores en natuurlijk Hare Majesteit Koningin Beatrix.

Professionele presentatie voor bedrijf of organisatie, mail naar: business@dailychanneltv.com

Geplaatst op 2013.04.29 in DailyDenHaag, Kunst & Cultuur, Wetenschap

Leidse professor Christine Mummery krijgt 2,5 miljoen subsidie voor onderzoek


Presentatie: Christine Mummery

Leiden – Zij is een grote autoroteit op het gebied van stamcellen, werkt op het LUMC en heeft een Europese subsdie van 2,5 miljoen euro gekregen. Het is professor Christine Mummery en met het geld gaat ze de vorming van volwassen hartcellen proberen tot stand te brengen. Als dat lukt kunnen er medicijnen op getest worden, zonder dus gebruik te maken van proefdieren.
Dat stamcellen commercieel veel waard zijn blijkt wel uit haar verhaal dat ze bij DailychannelTV vertelde. Want in landen als Mexico, Costa Rica, India en Thailand schieten commerciële stamcelklinieken als paddenstoelen uit de grond. Ze bieden wanhopige patiënten zeer dure behandelingen met onbewezen resultaat. Het kostte in Duitsland eerst twee dode patiënten om zo’n kliniek te verbieden.’ waarschuwt prof. dr. Christine Mummery, die in Leiden onderzoek doet naar stamceltherapie en wereldwijd bekend is op dit terrein. ‘Wij krijgen drie of vier keer per maand een verzoek om informatie van mensen die overwegen naar zo’n kliniek te gaan om hun multiple sclerosis of om hun kind met hersenletsel te laten behandelen,” zegt ze op DailyChannelTV. ‘Als we deze mensen dan de feiten voorleggen en uitleggen dat stamceltherapie nog in de kinderschoenen staat, besluiten ze vaak niet naar zo’n kliniek te gaan. ‘
Samen met onder andere Sir Ian Wilmut, de leider van het team dat het schaap Dolly kloonde schreef prof. Mummery het boek “Stem Cells: Facts and Scientific Fiction” Zij hoopt daarmee patiënten en doctoren te helpen begrijpen wat stamcellen echt kunnen doen. “We beschrijven ook de valkuilen voor de mensen die wanhopig zoeken naar een oplossing voor een ziekte die zij hebben.” Christine Mummery is hoogleraar Ontwikkelingsbiologie en Hoofd van de afdeling Anatomie en Embryologie van het Leids Universitair Medisch centrum. Haar boek ‘Stem Cells: Scientific Facts and Fiction’ won in Londen de eerste prijs van The Britisch Medical Association in de categorie basic and clinical sciences.

Geplaatst op 2013.02.28 in Buitenland, Wetenschap

Stem Cells, The making of


Presentatie: Christine Mummery

DailyChannelTV maakte opnames in het laboratorium van het LUMC in Leiden. De beelden laten zien hoe er van huidcellen stamcellen worden gemaakt. Met commentaar is van professor dr. Christine Mummery zelf.

Geplaatst op 2013.02.28 in Buitenland, DailyLeiden, Wetenschap