Greenpeace blokkeert boorschip Shell in Nieuw Zeeland


Presentatie IJmuiden verhaal: Jan Willem Dol

Auckland/Amsterdam, 23 februari 2012 – Actievoerders van Greenpeace blokkeren op dit moment een boorschip van Shell in de haven van Taranaki, Nieuw Zeeland. Het schip staat op punt van vertrekken naar Alaska om daar meerdere proefboringen te doen in het kwetsbare Noordpoolgebied.
Proefboringen in het Noordpoolgebied zijn zeer riskant. Een olieramp zou het kwetsbare milieu verwoesten. Koude temperaturen, extreme weersomstandigheden en de zeer afgelegen locaties maken het vrijwel onmogelijk om een olielekkage te stoppen en het gebied weer schoon te maken.Rolf Schipper, campagneleider Greenpeace: “Shell neemt het risico van een olieramp, juist op een plek die toegankelijk is geworden door klimaatverandering als gevolg van ons gebruik van fossiele brandstoffen. Ons klimaat zal al rampzalig veranderen als we de huidige voorraden olie opstoken. Met proefboringen in het Noordpoolgebied kiest Shell voor korte-termijn winsten en de gevaren van olierampen en klimaatverandering. Shell zou haar miljardenwinsten moeten investeren in schone energie,” aldus Schipper.
Amsterdam – Greenpeace heeft haar actie in de haven van IJmuiden beëindigd. Een van Europa’s grootste vissersschepen ‘Maartje Theadora’ is nog steeds met een staalkabel aan de kade verankerd. De milieuorganisatie blokkeert de Maartje Theadora om te voorkomen dat het de wereldzeeën plundert. Volgens schema zou het schip dinsdag om 18.00 uur vertrekken, de actievoerders van Greenpeace hebben dat weten te voorkomen. In de arme regio’s zoals Afrika zijn dit soort schepen vaak te vinden. Omdat dit soort industriële monstertrawlers in Europa niet meer genoeg kunnen vangen, vissen ze met hun gigantische netten en high-tech sonarapparatuur alle vis weg voor de kleine lokale vissers in andere delen van de wereld, bijvoorbeeld in Afrika. De visvoorraden lopen in rap tempo terug, waardoor de voedselzekerheid van miljoenen mensen in gevaar komt. De Tweede Kamer debatteert op 15 februari over het probleem van overcapaciteit. Greenpeace vindt dat Staatssecretaris Henk Bleker zich moet hard maken voor een eerlijk visserijbeleid, waardoor de visstand weer op peil komt en lokale vissers worden beschermd.
Naar aanleiding van deze uitzending is hier het standpunt van Staatssecreataris de heer Bleker:

1) NL heeft inderdaad grote schepen omdat er aan boord verwerking, invriezen en opslag plaats vindt. De invries capaciteit beperkt de dag/vangst capaciteit; het lang op zee kunnen blijven levert een belangrijkebrandstof besparing en daarmee beperking van de uitstoot van Co2. Noorse en Schotse trawlers met het zgn RSW ( refrigerated seawater) systeem kunnen veel meer per dag vangen maar brengen dat dan meteen naar aanlandingsplaatsen.Die vloten opereren vaak dichter bij de kust.

2) In het visserij beleid speelt capaciteit een belangrijke rol maar de visserij wordt gestuurd door middel van quota en zeedagen; het is dusniet logisch te focussen op de omvang van schepen.

3) Bestanden varieren mn door natuurlijke invloeden; de vangstmogelijkheden worden op basis van wetenschappelijk onderzoek jaarlijks vast gesteld. Er is in het Noord Atlantische een duidelijk verbetering van bestanden zichtbaar.

4) In de visserij in de wateren van derde landen is het surplus principe het uitgangspunt; dat betekent dat de beschikbare quota in eerste instantie beschikbaar zijn voor de lokale bevolking allen het overschot mag door andere vloten worden bevist.

5) Greenpeace NL is zeer kritisch maar in Santiago de Chile waar momenteel de vergadering van de SPRFMO plaats vindt is Greenpeace zeer positief over de aanpak en insteek van de Europese Commissie (die namens de lidtstaten onderhandelt).

6) De vergoeding die de EU geeft voor toegang tot wateren van derdelanden is mn bedoelt ter verbetering van het visserij beleid en beheer.Nederland is kritisch tav de hoogte van de vergieding en de aanwending;dit is een van de speerpunten in de NL visie op de herzining van het GVB.

Geplaatst op 2012.02.23 in DailyAmsterdam, DailyEconomics, Maatschappij