VEB doet aangifte valsheid in geschrifte tegen accountant Deloitte

Presentatie: Jan Maarten Slagter

Den Haag – De Vereniging van Effectenbezitters heeft aangifte van valsheid in geschrifte gedaan tegen accountant Deloitte. Voormalig bestuursvoorzitter Roger Dassen is een van de beklaagden. Tevens zou sprake zijn van deelname aan een criminele organisatie. In deze aflevering geeft de directeur van de VEB, Jan Maarten Slagter aan hoe Deloitte beleggers actief om de tuin heeft geleid door ze met hun schadeclaim naar het verkeerde loket te sturen. Aan het eind van het programma staat het weerwoord van Deloitte.

Accountants van Deloitte hebben zich niet schuldig gemaakt aan misleiding in de fraudezaak rond Ahold. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft dit bepaald in twee beroepszaken die waren aangespannen door de Sobi van Pieter Lakeman. (Zie ook onze aflevering met Pieter Lakeman).

Beleggers worden de laatste tijd regelmatig geconfronteerd met onjuiste of onvolledige jaarcijfers. Het betreft door de accountant gecontroleerde jaarcijfers. Volgens de beleggersvereniging VEB zijn de accountantskantoren bereid alles in het werk te stellen om hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Het meest recente voorbeeld is de Telegraaf Media Groep (TMG), waarvan een oud-bestuurder beweert dat de gecontroleerde cijfers gemanipuleerd werden.

Pieter Lakeman SOBI


Volgens Jan Maarten Slagter, directeur van de VEB behoren twee zaken tot de dieptepunten in de geschiedenis van de Nederlandse accountancy. “Uit de uitspraken in tuchtrechtuitspraken inzake Ernst & Young (Landis) en inzake Deloitte (Ahold) volgt dat door de accountants in deze zaken de goedkeurende verklaring reeds werd afgegeven voordat daadwerkelijk de benodigde gegevens daarvoor waren gecontroleerd. In het laatste geval mistte Deloitte zo een fraude van $500 miljoen. Deloitte heeft de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (Sobi) van Pieter Lakeman misleid. Ook heeft Deloitte de VEB proberen te misleiden. “Wij hebben het misleidend handelen van Deloitte aan de AFM voorgelegd. Wij verwachten dat de AFM binnenkort zal optreden tegen Deloitte.” aldus Slagter. De VEB heeft inmiddels de Maatschap Deloitte Accountants en de achterliggende maten alsnog gedagvaard. Volgens Slagter is het onvermijdelijk dat de wetgever een hand helpt om de accountant weer onafhankelijk en kritisch zijn werk te laten doen. Hij doet vier aanbevelingen om te komen tot een Schone Accountant.  De brief van de VEB aan de AFM is te lezen met de link: http://veb.net/content/Bestanden/pdf/2012/deloitte_afm.pdf

Geplaatst op 2012.06.07 in DailyDenHaag, DailyEconomics, DailyFinancials