Categorie: ‘DailyEconomics

Overheid in 33 jaar 100.000.000.000 euro te duur uit

 

Presentatie: Prof. dr. Bert van Wee (TU Delft)

Delft – In 33 jaar zijn er bij de overheid kostenoverschrijdingen gemaakt van in totaal 100 miljard euro. Dit is de schrikbarende balans die Prof.dr. Bert van Wee (TU Delft) opmaakte aan de hand van officiële rapporten en uit onderzoek van zijn promovenda Chantal Cantarelli.
De hoogleraar legt uit dat de kostenoverschrijdingen 4 extra kostenposten met zich meebrengen: oplopende kosten, nog voordat er een besluit is genomen, renteverliezen door vertragingen, projecten worden minder gebruikt dan werd voorgesteld en ten vierde: renteverliezen door de extra kosten, er moet extra geld geleend worden. Toch doet Nederland het beter dan wat wereldwijd het geval is. Van Wee vindt het opmerkelijk dat ervaringen uit het verleden geen betere kostenschattingen opleveren. Toch slagen belangengroepen er steeds weer in om willens en wetens de kosten te rooskleurig voor te stellen en daarmee de kans te vergroten op een positief besluit.
In dit programma rekent Prof. dr. Van Wee u voor hoe hij aan deze onthutsende cijfers is gekomen.

Professionele presentatie voor bedrijf of organisatie, mail naar: business@dailychanneltv.com

Geplaatst op 2013.06.22 in DailyDenHaag, DailyEconomics, DailyFinancials, Wetenschap

Stop de banken! sommeert ABN-Amro man Gerrit Zalm, ABN Amro reageert.

 

Presentatie: Coen Aarts, Stichting Stop de banken!

Deventer – De Stichting Stop de banken sommeert Gerrit Zalm, oud-minister van financiën en nu voorzitter van de Raad van Bestuur van de ABN-Amro bank, de Euribor hypotheekcontracten van zijn klanten na te leven.
Volgens de Vreelandse arts Coen Aarts verhoogt de ABN-Amro de opslag op hun hypotheken met maar liefst 100 tot 400% om zo het ondernemersrisico bij de klanten neer te leggen. “Banken zijn elkaar minder gaan vertrouwen omdat ze elkaar en anderen rommelproducten met schijnzekerheid verkochten. Schijnzekerheid in de vorm van ‘triple AAA’ ratings verkregen door middel van manipulatie en valse informatie. Door het onderlinge wantrouwen kunnen de zwakkere banken, zoals de ABN-Amro, nu niet meer lenen tegen het goedkopere Euribor tarief.”
Stichting Stop de banken heeft kritiek op de wollige brieven met nieuwe termen en opslagen die de bank naar haar klanten stuurt. “Wij zijn geen kiezers maar klanten met een contract. En daar houden wij hem aan” Gedupeerden kunnen zich nog altijd inschrijven via de website www.stopdebanken.nl.

Volgens ABN-Amro woordvoerder Jeroen van Maarschalkerweerd rapporteert de bank elk kwartaal over haar balans. “Op 1 maart a.s. presenteren wij de jaarcijfers over 2012. De cijfers tot en met derde kwartaal 2012 zijn te vinden op: http://www.abnamro.com/nl/press-room/press-release-archive/2012/1116-ABN-AMRO-rapporteert-onderliggende-nettowinst-van-EUR-1201-miljoen-over-eerste-negen-maanden-2012.html
De uitgebreide investor presentatie over onze cijfers en balans is te vinden op: http://www.abnamro.com/nl/investor-relations/latest-presentations/index.html
De kwartaal- en jaarcijfers worden uiteraard gecontroleerd en goedgekeurd door de interne en externe accountant. Uiteraard houden ook de toezichthouders toezicht op de bank. Over onze Griekse obligaties staat ook de laatste stand van zaken in de cijferresultaten. Een voorziening op deze obligaties heeft al plaatsgevonden in 2011 en een deel van de Griekse bedrijfsobligaties hebben we in 2012 kunnen verkopen waardoor er zelfs een stuk vrijval van die voorziening is geweest.
Op onze vraag: heeft u de bankeed afgelegd en denkt u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen te hebben met de verhoging van het vaste opslagtarief? kregen wij het volgende antwoord: “De moreel-ethische verklaring uit de Code Banken is enkele jaren geleden al ondertekend door ABN AMRO. De Bankieerseed heeft dezelfde strekking, maar dan voor de wet. Ook deze wordt door ABN AMRO afgelegd. Maar ook deze vraag lijkt enige (onjuiste) suggestie te bevatten, namelijk dat de verhoging van de opslag moreel of maatschappelijk onverantwoord zou zijn en na aflegging van de bankierseed niet gestand zou blijven. Die relatie zien wij niet.

Alle pogingen van StopdeBanken om een oneigenlijke relatie te leggen tussen de verhoging van de opslag en bovenstaand ten spijt, is en blijft ABN AMRO van mening dat de verhoging eerlijk en gerechtvaardigd is. De verhoging gaat niet over bovenstaand, maar heeft te maken met het feit dat geld lenen duurder is geworden. Deze stijging wordt – conform voorwaarden – in dit specifieke variabele product (deels) doorberekend aan de klant.

Maar ons standpunt over de verhoging is denk ik inmiddels voldoende bekend, zeker ook bij StopdeBanken. Na de verhoging van de opslag is de rente op de Euriborhypotheek (inclusief opslag) ca 2,2%. Dit is voor de bank nog steeds verlieslatend. Bij verhoging van de opslag staat het de klant vrij de hypotheek boetevrij af te lossen of kosteloos over te stappen naar een andre hypotheekvorm. Echter de Euriborhypotheek is nog steeds veruit de goedkoopste hypotheek in de markt” Volgens Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter ABN AMRO Group zijn de winstresultaten van de bank tot nu toe bevredigend: “Exclusief de Griekse voorzieningen is er sprake van een opwaartse trend in de voorzieningen, die vergeleken met de eerste negen maanden van vorig jaar fors stegen.” zo valt op de ABN-Amro site te lezen. Toch waarschuwt Zalm voor de vooruitzichten van het vierde kwartaal van 2012. hij noemt daarbij de bankbelasting die de bank jaarlijks 112 miljoen euro gaat kosten.

Professionele presentatie voor bedrijf of organisatie, mail naar: business@dailychanneltv.com/td>

Geplaatst op 2013.02.05 in DailyDenHaag, DailyEconomics, Maatschappij, Politiek

Woningbouwers sturen Kabinet S.O.S bericht


Presentatie: Elco Brinkman

Den Haag – Het water staat de woningbouwers tot aan de lippen. Dagelijks gaan vijf bouwbedrijven failliet en raken gemiddeld 50 mensen hun baan kwijt. En in bouwverwante sectoren gaan door de bouwcrisis nog eens 50 banen per dag verloren. De ingrijpende plannen uit het regeerakkoord zullen de situatie voor de sector nog verder verergeren. In een brandbrief aan het Kabinet en de Tweede Kamer dringt NVB Bouw er op aan snel te schakelen om te voorkomen dat er een naschok op de woningmarkt komt, die uiteindelijk voor de economie groter is dan de beving die door de kredietcrisis is ontstaan.

Volgens Elco Brinkman dreigen we allemaal door de vastgelopen woningmarkt gevangene te worden van onze woning. Er is geen doorstroom meer. Ouderen blijven zitten in een te grote woning die te weinig opbrengt, royale hypotheken in de laatste 5 tot 10 jaar zetten eigenaren klem, het hypotheekbedrag van de eigen woning is vaak hoger dan de marktwaarde. Het wordt ondertussen een breed maatschappelijk probleem. Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland en Eerste Kamerlid en fractievoorzitter van het CDA. “Het centrale probleem voor de woningmarkt is: hoe krijgen we de consument in beweging? Die is heel hard nodig, want zonder beweging worden we allemaal gevangene van onze woning, of je het nou huurt of gekocht hebt. We zien het in de analyses van banken, van makelaars – en simpelweg aan de vele Te Koop-bordjes die steeds langer in de voortuinen blijven staan: de woningmarkt zit op slot.” Volgens Brinkman doen gemeenten daar driftig aan mee, door bouwstops af te kondigen. “Daardoor zal ook de bouw nog dieper het dal ingaan. Door ontslagen – 25.000 in de laatste 2,5 jaar – is al veel vakkennis en capaciteit uit de bouw weggestroomd. Als de markt over een paar jaar aantrekt is er dus een groot probleem bij het maken van een inhaalslag.” In het nieuwe programma van DailyChannelTV geeft Brinkman ook suggesties om hieraan wat te doen.

Geplaatst op 2012.11.16 in DailyEconomics

Vereniging Eigen Huis start petitie tegen miljarden overwinst banken

Presentatie: Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis

Grafische voorstelling hoe de banken nu zoveel winst kunnen maken

Amersfoort – Nederlandse huishoudens betalen meer voor hun hypotheek dan nodig is. Vereniging Eigen Huis vindt deze situatie onacceptabel en dringt er bij de politiek en de NMa nadrukkelijk op aan om in te grijpen.
“Bij elkaar praten we hier over een oneigelijke miljardenwinst voor de banken ten koste van hun klanten.” aldus de woordvoerder. De vereniging wil dat banken weer gewoon met elkaar gaan concurreren en dat een gezonde hypotheekmarkt met scherpe rentetarieven terugkeert. De petitie waarmee VEH dit mogelijk wil maken staat op de site eigenhuis.nl.
DailyChannelTV vroeg de banken om een reactie. Deze zijn opgenomen in het videoprogramma.

Geplaatst op 2012.09.25 in DailyEconomics

Rabobank negeert petitie Consumentenbond


Reportage

UTRECHT– De petitie “Stop Hoge Hypotheekrente” die de Consumentenbond namens directeur Bart Combėe vorig jaar meebracht naar het hoofdkantoor van de Rabobank maakte weinig indruk op de heer Van Schijndel, lid raad van bestuur van de Rabobank Nederland.
Na de overhandiging van de petitie met maar liefst 5027 handtekeningen, drong Bart Combėe aan op het maatschappelijke belang dat de Rabobank zou dienen door de hypotheekrente 1% te verlagen. De heer Van Schijndel benadrukte dat de concurrentie groot is, ook vanuit het buitenland. “Wij hebben een transparante bedrijfsvoering waar u precies kunt zien wat onze kosten zijn. Wij blijven erbij dat de rente die wij rekenen fair is naar de consument toe” Inmiddels is de Vereniging Eigen Huis ook bezig met een petitie. Ondanks de lage rente op de markt betaalt de consument nu juist veel meer. Binnenkort meer hierover.

Geplaatst op 2012.09.17 in DailyDenHaag, DailyEconomics

MKB-Nederland en VNO-NCW over auteursrechtorganisaties: De maat is vol.

Presentatie: Els Prins MKB-Nederland en VNO-NCW

Den Haag – Na jaren van onderhandelen en vergaderen met auteursrechtenorganisatie Buma en Sena, beeldrecht Videma en kopieën recht Reprorecht is voor MKB-Nederland de maat vol. De verbetering van de incasso van het auteursrecht en het betalen voor daadwerkelijk gebruik is op niets uitgelopen.
Els Prins zet in deze uitzending uiteen hoe VOI©E, de vereniging van Organisaties die Intellectueel Eigendom Collectief Exploiteren, MKB-Nederland en VNO-NCWjarenlang aan het lijntje heeft gehouden. “Voordat we bereid zijn opnieuw aan tafel te gaan, willen we wel vooraf weten of er daadwerkelijk bereidheid aan de kant van Buma en Sena is om invulling te geven aan het nieuwe tarief- en grondslagenstructuur.” aldus Prins.
Ondernemers verenigd in MKB-Nederland en VNO-NCW zijn niet tevreden met de manier waarop de inning van auteursrechten in dit land nu geregeld is. Na de MKB-actie ‘De maat is vol’ in 2007 kwamen in een mum van tijd meer dan 10.000 klachten over dit onderwerp binnen. Sindsdien is jaren veelvuldig met de auteursrechtenorganisaties onderhandeld, maar het door ondernemers gewenste resultaat bleef uit. Wat MKB-Nederland en VNO-NCW betreft is nu de politiek aan zet.

Geplaatst op 2012.06.25 in DailyDenHaag, DailyEconomics, Maatschappij