Categorie: ‘Misdaad

Aantal risicomeldingen faillissementsfraude neemt toe

 

Presentaie: Jarl Kuiper advocaat/curator

Den Haag – Het aantal risicomeldingen van faillissementsfraude neemt toe. Dat blijkt uit de evaluatie van Wet controle op rechtspersonen (Wcr) die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag aan de Tweede Kamer stuurde. In 2013 zijn 137 risicomeldingen gemaakt en  797 netwerktekeningen verstrekt. Opstelten constateert dat er de afgelopen periode veel ervaring is opgedaan met de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt en dat er daarnaast expertise is opgebouwd bij het vaststellen van risico’s op misbruik van rechtspersonen.  Het toezicht op rechtspersonen is een van de instrumenten in de aanpak van faillissementsfraude.

In 25 jaar is de pakkans bij faillissementsfraude nog steeds minder dan 2%, terwijl het om miljarden gaat. Curatoren zijn wel bereid aangifte te doen van fraude, maar dit is nog veel te beperkt.  Aangiftes worden door politie en justitie lang niet altijd in behandeling genomen. Leveranciers wantrouwen elkaar steeds meer en de maatschappelijke ellende wordt alleen maar groter.

Curator Jarl Kuiper vertelt over zijn ervaring in de praktijk en geeft een voorbeeld van een fraudezaak die door zijn kantoorgenoot al in 2009 werd aangegeven, mede wegens het ontbreken van de administratie. “Vorige maand kwamen weer 6 zaken voor de rechter in een zogenaamde “themazitting”, waaronder het faillissement van Ravicar. De indruk van de curator in dat faillissement was dat het hier een zogenaamde “katvanger” betrof. De administratie was verdwenen.  De officier van justitie eiste 60 uur werkstraf waarvan 30 uur voorwaardelijk. De rechter achtte het feit wel wettig maar niet overtuigend bewezen en besloot tot vrijspraak.” Oud officier van justitie Dato Steenhuis hekelt justitie die ondanks de verhoogde budgetten onvoldoende presteert. Volgens Steenhuis worden de vonnissen die rechters uitspreken steeds milder met lagere straffen en vaker vrijspraak. Volgens curator Kuipers blijkt dat slechts een 50-tal rechercheurs faillissementsfraude bestrijdt bij bedrijven, terwijl er voor de bestrijding van uitkeringsfraude door de burgers meer dan 1150 rechercheurs worden ingezet. “Het fraudebedrag bij de faillissementsfraude lag in 2005 tussen de 600 miljoen en 3 miljard euro, bij uitkeringsfraude was dat toen slechts 160 miljoen. Uit deze cijfers blijkt dat de verhoudingen zoek zijn” Kuiper voegt toe: “Faillissementsfraude is in veel gevallen verdomd moeilijk om aan te tonen. Krijg je vinger er maar eens achter. Een dergelijk onderzoek duurt lang en kost veel tijd en geld. Bijstandsfraude is in dat opzicht vaak veel makkelijker op te sporen.”

DailyChannelTV filmde vorige maand in het Paleis van Justitie de gehele themazitting en zet de vonnissen van politierechter mr. H. Steenhuis aan het eind van het programma op een rij. U kunt zo zelf oordelen.

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten

Wij hebben minister Opstelten (justitie) de onderstaande vragen voorgelegd. Zijn antwoorden kunt u hier lezen:

Uit gesprekken en van curator Jarl Kuiper begrepen wij dat al 25 jaar de pakkans op faillisementsfraude minder dan twee procent is. Hoe kan deze pakkans nog steeds zo laag zijn ondanks de verhoogde budgetten voor justitie? 25 jaar is naar onze mening wel erg lang, zo heeft onderzoek van Zembla uitgewezen.

Dit percentage is een schatting op basis van oude onderzoeken en gedateerde cijfers en is niet meer actueel. Op dit moment wordt gewerkt aan een beter overzicht. Het Openbaar Ministerie maakt afspraken met de politie over de registratie van de aantallen zaken. De minister heeft eind vorig jaar toegezegd hierover de Tweede Kamer te zullen informeren.

Criminaliteit mag niet lonen. De pakkans moet sowieso omhoog en daar wordt dan ook volop aan gewerkt. In het in maart gepubliceerde Nationaal Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit en de reactie van de minister daarop is hierover wederom richting Tweede Kamer gecommuniceerd. Faillissementsfraude vergt een geïntegreerd aanpak met aandacht voor preventie, toezicht, bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving. Dit moeten we samen doen en kan niet alleen door de overheid. De integrale aanpak is het beste, omdat fraudevormen zich op velerlei terreinen voordoen en ook vele verschijningsvormen kennen. Door een integrale aanpak kunnen potentiële fraudes beter worden voorkomen en kunnen er meer fraudeurs worden aangepakt. Bovendien hebben ondernemers zelf ook een verantwoordelijkheid.
De aanpak van faillissementsfraude staat hoog op de agenda en er is een samenhangend pakket van maatregelen in werking gesteld om met alle betrokken partijen meer faillissementsfraudeurs te stoppen en om dit soort fraude zoveel mogelijk te voorkomen. Zo is in maart dit jaar een wetsvoorstel voor advies naar verschillende instanties gestuurd om frauderende bestuurders straks met een civielrechtelijk bestuursverbod steviger aan te pakken om te voorkomen dat zij het handelsverkeer verder schade toebrengen. In november vorig jaar heeft de minister voorstellen voor aanscherping van de Faillissementswet naar de Tweede Kamer gestuurd om deze vorm van financieel-economische criminaliteit beter aan te pakken en in het voorjaar van 2012 heeft de minister diverse concrete maatregelen aangekondigd, zoals een leidraad voor financieel rechercheurs om hun kennis van faillissementsfraude te vergroten en om de opsporing van relatief eenvoudige zaken te vergemakkelijken. Ook zijn er meer middelen beschikbaar gesteld om civiele aansprakelijkheidsprocedures bij onbehoorlijk bestuur mogelijk te maken door curatoren door de Garantstellingsregeling Faillissementscuratoren te herzien en toegankelijker te maken en is geïnvesteerd in het toezicht op rechtspersonen. Voor een slagvaardiger aanpak is inmiddels geregeld dat de FIOD de grotere en complexe faillissementsfraudezaken behandelt. De aandacht richt zich op zaken met een grote maatschappelijke impact. Daarbij wordt vooral gekeken naar de beroepsfraudeurs en de zaken met veel slachtoffers. In overleg met het OM doet de politie de relatief eenvoudige zaken om hier een snellere aanpak te bewerkstelligen. Het parket Den Haag loopt hierin voorop. Het OM werkt nu ook aan een landelijke uitrol van deze ‘Haagse aanpak’. (Resultaat eind december 2012 was dat parket en politie in De Haag e.o. 40 zaken in behandeling hebben genomen. Daarvan waren toen al 13 zaken door de politierechter behandeld en daar zijn straffen uit gekomen variërend van een voorwaardelijke taakstraf, tot taakstraffen en onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden) Daarnaast bestaat nu ruim een jaar het centraal meldpunt faillissementsfraude, waar curatoren terecht kunnen met hun melding/aangifte en terugkoppeling krijgen op wat er met hun signalen gebeurt bij de FIOD. Verder wordt er gewerkt aan de inrichting van een centraal aandeelhoudersregister, zodat makkelijker te achterhalen wordt wie zich schuilhoudt achter een besloten vennootschap (BV), niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap (NV) of een constructie met meerdere vennootschappen.
Hoe is het mogelijk dat voor de bijstandsfraude er 1150 rechercheurs zijn en voor de faillissementsfraude waar miljarden verdampen, er slechts 50 rechercheurs zijn?
Het vorige kabinet heeft al besloten te zorgen voor meer specialistische kennis bij de politie als het gaat om financieel-economische fraude (dus naast faillissementsfraude ook voor witwaspraktijken, vastgoedfraude, etc.). Hierdoor is al begonnen met het opschroeven van het aantal fte’s voor dit speciallisme naar ongeveer 1100 (tegen 585 fte in december 2012). Dit gaat over de financieel-economische specialisten bij de politie; daarnaast houdt de FIOD zich natuurlijk bezig met de relatief complexe zaken.

Is de heer Opstelten het ook eens met oud officier Dato steenhuis dat er te lichte straffen worden gegeven?
Vaak gaat het om verschillende delicten bij faillissementsfraude en zaken verschillen van geval tot geval. De minister kan en wil niet treden in het oordeel van de rechter.

Professionele presentatie voor bedrijf of organisatie, mail naar: business@dailychanneltv.com

Geplaatst op 2014.01.23 in DailyDenHaag, DailyNederland, Maatschappij, Misdaad

150 uur werkstraf geëist tegen Leidse schooldreiger Janoek V.

 

Persconferentie met Burgemeester Lenferink

Den Haag – Janoek had nooit gedacht dat zijn dreiging met een schietpartij op een middelbare school in Leiden zo serieus zou worden genomen. Want op 22 april stonden politie agenten met kogelvrije vesten voor elke middelbare school te posten en ontstond er veel onrust. De officier van justitie eist daarom 150 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf.

De achttien jarige Leiderdorper schreef de dreiging in foutloos Engels. Nu zegt hij dat deze is geplaatst door een Amerikaanse bezoeker van het hostel die zijn computer gebruikte. Volgens officier van justitie Petra Gruppelaar is dit onwaarschijnlijk omdat een Amerikaan het woord Leiden nooit goed schrijft.
Volgens de advocaat van Janoek was het bericht weinig geloofwaardig en was er van echte dreiging geen sprake.

Wat er aan vooraf ging: 22 april 2013: De politie heeft Leiderdorper Janoek V., verdacht van de dreiging gericht op een Leidse school op Schiphol, aangehouden. Dit betekent dat de concrete dreiging is afgenomen. De burgemeester heeft in nauw overleg met politie en OM besloten dat de huidige vorm van toezicht op de scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs in Leiden wordt gestopt.

De 18-jarige Janoek V. zit nu in een politiebureau in Leiden. Hij heeft in Leiden op een middelbare school gezeten. Deze persoon is bij de politie in beeld gekomen door tips van de school en andere mensen uit Leiden. Daaruit blijkt dat er diverse feiten en achtergronden zijn die hem in verband brengen met de dreiging. We hebben onder meer het verhaal gehoord dat hij onenigheid heeft gehad met een docent en dat hij belangstelling heeft voor wapens en een presentatie zou hebben gehouden over schietincidenten op scholen. Op basis van digitaal recherchewerk is duidelijk geworden dat de dreiging afkomstig is van een computer in Costa Rica. De politie kreeg bij dit onderzoek hulp van externe deskundigen op het gebied van internet. De verdachte die nu in beeld is verblijft al enige tijd in Costa Rica. In recent contact met zijn familie in Nederland, gaf de verdachte aan daar te verblijven. De politie heeft gerede verdenkingen dat deze jongeman betrokken is bij, of de afzender is van de bedreiging. De recherche is druk bezig de exacte verblijfplaats te achterhalen. De politie stelt alles in het werk om met de verdachte in contact te komen om er voor te zorgen dat hij weer naar Nederland komt.

De 18 jarige jongen heeft in het Engels op het bulletin board 4chan gedreigd zijn Nederlandse leraar dood te schieten en zo veel leerlingen als hij kan. Hij zou daarbij een Colt Defender gaat gebruiken. De dreiging werd het eerst opgemerkt door de politie in Zurich (Zwitserland) en is doorgegeven aan de burgemeester van Leiden Henri Lenferink. De dader is inmiddels opgespoord. Het originele bericht luidde als volgt: “Tomorrow I will shoot my Dutch teacher, and as many students as I can. It will be on the news tomorrow, it’s a school in a dutch city called Leiden, and for more proof I will be using a nine millimeter Colt Defender. (bron 4chan)

Het zusje van Luuk S. misbruikte het twitteraccount @luuksteen en twitterde een bedreiging om een leraar dood te schieten (“ik ga nu naar Leiden en een leraar doodschieten”) en zal zeker de gevolgen daarvan ondervinden. De FBI in Amerika is op de hoogte gesteld aangezien 4chan een Amerikaanse site is. Ook de basisscholen zijn extra op hun hoedde.  Vanuit de verantwoordelijke instantie van de gemeente Leiden het advies gegeven om basisscholen niet te sluiten, maar wel extra waakzaam te zijn. De basisscholen hebben dit advies opgevolgd.

Ook de deuren van het Bonaventura blijven vandaag gesloten

Ook de deuren van het Bonaventura bleven maandag gesloten

De verlaten gangen in het Rijnlands Lyceum gaven een onwerkelijke indruk

Dader dreiging nog steeds niet opgepakt

Dader dreiging nog niet opgepakt

Lege schoollokalen, grote economische schade

Lege schoollokalen, grote economische schade

Geplaatst op 2013.11.06 in DailyLeiden, Misdaad

Opstelten en Van Aartsen slaan vitrines stuk

 

Reportage: Roel Zaadnoordijk
Opstelten steunt juwelier  Sunil Prahladsingh

Opstelten steunt juwelier Sunil Prahladsingh

Den Haag – Juwelier Prahladsingh in de Haagse wijk Transvaal is de eerste winkel die veiligheidsfolie heeft geïnstalleerd. Deze folie zit tussen het vitrineglas en maakt het glas moeilijk breekbaar. “Hierdoor zijn overvallers langer bezig met hun werkje en wordt hun pakkans een stuk groter” aldus de Haagse burgemeester Van Aartsen.
Als start van deze proef sloegen minister Opstelten en Van Aartsen afgelopen maandag bij de juwelier met vuisthamers op glasplaten met en zonder folie. De proef moet bijdragen aan het terugdringen van het aantal overvallen op juweliers. De proef met de DNA-douche voor overvallers die in 2010 startte heeft volgens Opstelten nog wel de aandacht, maar succescijfers kon hij niet noemen. De Haagse politie heeft overvallen waar een DNA douche werd gebruik nog niet meegemaakt. De politie verwacht, evenals de juwelier, dat de agressie door het onbreekbare glas bij een overval niet zal toenemen. Volgens de eigenaar van de vorig jaar overvallen juwelierszaak Has Gold in Leiden zal de agressie juist wel groter worden. De “folieproef” zal enkele maanden duren.

Professionele presentatie voor bedrijf of organisatie, mail naar: business@dailychanneltv.com

Geplaatst op 2013.03.08 in DailyDenHaag, DailyLeiden, Misdaad

Minister Bussemaker zet justitie op Amarantis

 

c
Verslag: Roel Zaadnoordijk

Den Haag – Minister Bussemaker blijkt bijzonder boos te zijn op de directie van de Amarantis scholengroep, zij hekelt het grote graaien en onverantwoorde gedrag van deze bestuurders en managers. Naar aanleiding van een eerste onderzoek draagt ze het Amarantis dossier over aan justitie. Onbekende betalingen van 210.000 euro, een betaling van in totaal 430.000 euro voor een school in Amsterdam Slotervaart die er nooit is gekomen, een salaris van een adviseur van 140.000 euro exclusief onkostenvergoeding plus lease regeling, het gebruiken van twee leaseauto en een ov-jaarkaart door een persoon; het lijkt er sterk op dat bij Amarantis sprake is geweest van vriendjespolitiek en fraude. Een vergelijkbare gang van zake is na de nationalisatie van de SNS bank aan het licht gekomen. Ook daar werden rekeningen van externe adviseurs kunstmatig verhoogd.

Toch wil Bussemaker niet meteen met nieuwe wetten komen en gaat een indringende discussie aan met managers en bestuurders die over de schreef gaan. Volgens Bussemaker heeft deze werkwijze veel meer effect om een nieuwe Amarantis te voorkomen.
Minister Bussemaker beantwoordde op de universiteit van Leiden de vragen van internationale wetenschappers. Het was op de opening van de conferentie over politieke legitimiteit en de schijnbare tegenstelling van regelgeving. Zij legde onderandere uit waarom er in 25 jaar 20% méér regelgeving erbij is gekomen, ondanks drie de-reguleringsacties van de regering. Volgens haar is het indienen van nieuwe wetten van politici een middel geworden om in de media gezien te worden. “Als je tegen een journalist zegt dat je het belangrijk vindt om te beginnen met te discusieren kom je echt niet in nieuwsuur.”
Leiden – Minister Bussemaker answered questions from international scientists at the university of Leiden. This happened at the opening of the conference of political legitimacy and the paradox of regulation. The conference deals with questions of regulation, such as why there has been a 20% rise in regulations over the last 25 years, despite the three de-regulation actions taken by the government.
The minister argued that one way in which politicians address problems in society is to request stricter rules on issues. This is also a way to capture media attention: ‘If you would just say to the journalists that you think it’s important to start a discussion, you will never make it into Nieuwsuur.’
Minister Bussemaker appears to be furious towards the management of the Amarantis school community. She reproached the irresponsible behavior and handling of financial affairs by these managers and the board of directors. Still she said she would not introduce new legislation straight away; she will rather start a discussion with the parties involved. This way of working has, according to Bussemaker, much more effect in order to prevent new cases like Amarantis.
The meeting was organised by the ‘Research Profile Area on Political Legitimacy’.

Professionele presentatie voor bedrijf of organisatie, mail naar: business@dailychanneltv.com

Geplaatst op 2013.02.15 in DailyDenHaag, DailyLeiden, Misdaad, Politiek

12 en 8 jaar cel voor daders overval Leidse Juweliers, derde verdachte spoorloos


Verslag: Roel Zaadnoordijk

Leiden – De reden voor de hoge straffen was dat niet alleen bij de overval op de Leidse juwelier Has-Gold geweld werd gebruikt, maar ook omdat de overvallers op de juwelier en de politie hebben geschoten. Een van de daders heeft met een grote revolver gericht geschoten.
De derde verdachte Rida B. (21) wordt nog steeds gezocht door Interpol. De internationale politieorganisatie kijkt wereldwijd in 54 landen naar hem uit. De overval was zorgvuldig gepland. Twee van vier de daders zijn door ingrijpen van de juwelier niet op een scooter gevlucht. Deze stond zonder kenteken klaar op de Aphotersdijk. Hij heeft een van de daders in de gracht gegooid, maar die bleef haken aan een afmeertouw van een boot aldaar. Rennend zijn de twee daders naar de winkel Sandwich op de Nieuwe Rijn gevlucht waar een van hen een donkerblauwe sjaal kocht. (zie foto) De andere zenuwachtige dader rende meteen naar het kleedhokje om zich van zijn buitenste laag kleren te ontdoen. Door verwondingen aan onder andere zijn handen zat het kleedhokje onder het bloed. Een van de daders, klein van postuur en rond de 19-jaar oud, liet een muts en twee handschoenen achter in de zaak.

Dit is de bewuste sjaal

 

De dader die zich later in de sieradenwinkel SIX op de Hoogstraat bevond is ingerekend. De juwelier is de afgelopen dagen bedolven onder de bloemen en telefoontjes van vrienden, kennissen, klanten en buren die hem sterkte wensen. De buit is geheel terecht, maar de schade is enorm.

Wat er aan vooraf ging: De Politie Hollands Midden kreeg op woensdag 11 januari 2012 rond 11.50 uur de melding dat er een winkel aan de Haarlemmerstraat was overvallen. Meerdere daders, mogelijk drie, zouden er vandoor zijn gegaan. De politie ging direct ter plaatse naar de Haarlemmerstraat. De verdachten kwamen toen net uit de omgeving van de Haarlemmerstraat gerend en schoten. De agenten in de auto werden niet geraakt maar liepen wel kleine verwondingen op door glasscherven.

Grote schade is toegebracht aan de 6 vitrines

 

 

Geplaatst op 2012.11.15 in DailyLeiden, Maatschappij, Misdaad

Robert. M. krijgt 18 jaar cel plus TBS, echtgenoot Richard van O. krijgt 6 jaar


Presentatie: Willeke Meijer

AMSTERDAM – 1.116 nicknames in 52 landen gevonden op twitter Robert M. gevolg: 508 zaken tegen verdachten. 33 aanhoudingen inmiddels. Alle beschuldigingen Robert. M. zijn bewezen. Alle strafverlagende feiten zijn van tafel geveegd. De huiszoeking bij verdachten was rechtmatig.
Het vonnis luidt als volgt: Gevangenissstraf van 18 jaar voor Robert M.  6 jaar cel voor Richard van O. plus TBS. De uitspraak van de rechter dat Robert M. zijn coöperatieve houding verbleekt bij de ernst van zijn zaken, was een van de redenen om een glas water naar deze rechter te gooien. 
De rechter reageerde stoïcijns, droogde zijn papieren en las het vonnis verder voor. “Bescherming van de samenleving is het belangrijkste waar een lange straf gerechtvaardigd is” volgens de rechters. Schadevergoeding voor ouders wordt deels toegekend. Ook echtgenoot Richard van O. verstoorde de rechtszaak bij zijn veroordeling. Hij gaat, evenals Robert M., in hoger beroep. 

 

Almere –’Als slachtoffer van pedofielen ben je tot levenslang veroordeeld. Je gaat lichamelijk niet dood maar emotioneel en geestelijk sterf je beetje bij beetje. Dat stukje dood draag je mee in je ziel voor de rest van je leven. ’ Dat zegt de 52-jarige Willeke Meijer uit Almere, zelf een slachtoffer van pedofilie.
Naar aanleiding van de Amsterdamse rechtszaak tegen Robert M., die 67 baby’s en peuters misbruikte, legt ze op DailyChannelTV uit wat dit voor deze slachtoffertjes op latere leeftijd tot gevolg kan hebben. ‘In tegenstelling tot wat je soms in de media hoort: hoe jong het slachtoffer ook is, het zit in je en blijft in je hele wezen aanwezig. En eens herken je die pijn, die angst, jaren later.’
Het levensverhaal van de oorspronkelijk Rotterdamse zelf is hartverscheurend. Tussen haar 7-de en 11-de jaar werd ze door haar moeder verhuurt aan pedofielen. Als haar eigen dochtertje wordt verkracht door een pedofiel vermoordt ze de dader. Ze zat er 12 jaar voor in de gevangenis, maar echt spijt heeft ze niet. ‘Ik heb het nooit gevoeld als een misdaad. Meer als een vergelding voor wat mij is overkomen en wat mijn dochtertje is overkomen.’
Als ervaringsdeskundige met pedofilie en inmiddels grootmoeder doet ze een oproep aan alle slachtoffers van pedofilie. ‘Of het nu recent is gebeurd en nog gebeurt of dat het al langere tijd geleden is gebeurd. Zet je over je schaamte heen. Maak het bekend. Laat weten dat het genoeg is.’ Dit programma van DCTV kan heftige gevoelens oproepen, aan het eind van de video staan de contactgegevens van de Stichting Korrelatie. Naar aanleiding van deze uitzending zijn er inmiddels 5 aangiftes gedaan. Vrouwen die ooit zijn misbruikt binnen katholieke instellingen kunnen zich vanaf nu melden bij de commissie-Deetman. Er komt een nieuw onderzoek door deze commissie.

Good Morning Lareinawilleke,

Your piece was moving to say the least. You are a champion to speak out against this. Your superhuman ability to overcome this to the point that you are not afraid or ashamed to speak about what happened to you in an effort to give voice to all those people who still feel muted by what has happened to them is heroic to say the least. I feel very strongly that one day even you will be healed from this atrocity that happened to you that you will be the voice and person so many people will be able to reach out to and be helped and healed by. This will also heal you in the most surprising of ways. I think you are very special and beautiful. You have found a way to survive, be happy, be yourself! You verve for life despite what has happened to you in the past shows through, yes, even over facebook! I am very proud to know you. btw… you look fabulous in the color lavandar and your art work is filled with lyricism and joy. best!
Sharolyn

Geplaatst op 2012.05.21 in DailyAmsterdam, Maatschappij, Misdaad

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD